Általános Iskola

Az intézmény megnevezése: Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Az intézmény OM azonosítója: 029214

Székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Címe: 3931 Mezőzombor, Kölcsey Ferenc út 7.

Az intézmény vezetője: Kiss Péterné

Beosztása: intézményvezető

Telefonszáma: 47/569000

E-mail címe: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ellátott alapfeladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat),

általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

A fenntartó megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

A fenntartó címe: 1051 Budapest V. kerület, Nádor utca 32.

A fenntartó típusa: állami intézményfenntartó központi hivatal

A fenntartó képviselője:Marekné Dr. Pintér Aranka

Beosztása: elnök

A fenntartó e-mail címe: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tankerület megnevezése: KLIK Szerencsi Tankerülete

Tankerület címe: 3900 Szerencs, Ondi út 1.

 

 

Összes dolgozói létszám: 20 fő

Pedagógusok létszáma: 16 fő  /ebből 1 fő gyógypedagógus/

Technikai létszám: 4 fő

Tanulói létszám: 166 fő

 


 

Tárgyi feltételek

Iskolánkban 3 épületben folyik az oktató-nevelő munka.

Az I. sz. épület 1908-ban épült, teljes felújításra szorult.  2007-ben  sikerült felújítani, átépíteni a közel 100 éves épületet. A rekonstrukció eredményeként egy modern, jól felszerelt, minden igényt kielégítő, 300 adagos konyhát állítottunk üzembe. . A konyha ellátja az óvodai, iskolai , szociális ,valamint a munkahelyi étkeztetést is. Az iskolai gyermekétkeztetésnek egy tágas, egyszerre 70 főt befogadó, esztétikus ebédlő a szintere.  Ebben az épületben található egy tornaszoba is, hogy a mindennapi testnevelés feltételeit biztosítani tudjuk tanulóinknak.

A II. sz. épületben tanulnak a felső tagozatosok, amely 1967-ben épült. A III. sz. épület az alsó tagozatosok tanítási színtere, itt kapott helyet a számítástechnikai szaktanterem, a fizikai- kémiai előadó, a logopédiai foglalkoztató és az orvosi szoba is.

Mindkét épület állaga nagyon leromlott az utóbbi években. Ezért a fenntartó Községi Önkormányzat sikeres pályázatának  eredményeképpen 2011 nyarán elkezdődött az iskola teljeskörű felújítása.

Az iskolafejlesztésre az Észak-Magyarországi Operatív Program alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázatán nyert el 109,462,500 forint támogatást. Az önkormányzat 5% saját erővel kiegészítve ennyi összeget fordított arra, hogy esélyegyenlőséget biztosítson a kisiskolások számára a korszerű tanulás, tanítás feltételeinek megteremtésével.
Az iskolaépület új cserépborítást kapott, a tetőszerkezetet is megerősítették. Az épület belülről is teljes átalakításon esett át. Minden nyílászárót kicseréltek, megújultak a mosdók és a fűtési rendszer is. A felújítás során az iskolát teljes körűen akadálymentesítették.
A pályázat keretében rekonstrukciós, illetve felújítási munkákat is elvégeztek. Kicserélték az épület külső, illetve belső nyílászáróit . A vizesblokkok épületgépészeti és szakipari felújítását is elvégezték az elmúlt két hónapban.  Emellett teljes felújításon esett át az épületek elektromos rendszere is.
Az egész épületben kiépült a tűzjelző-hálózat  . A beruházás keretében lecserélték az iskola tantermeinek, közösségi helyiségeinek teljes padlóburkolatát és falburkolatát, illetve az épület teljes külső és belső festése is megtörtént. A beruházás keretében az épületek komplex akadálymentesítése is megvalósult, rámpákat, kapaszkodókat, infokommunikációs rendszert, liftet kapott az oktatási intézmény.

2007-ben  újítottuk fel tornatermünket, amely külső szigetelést, burkolatot, új műanyagablakokat kapott. A lapostető beázását hosszú évek után sikerült megszüntetni, ezt a munkát 2009 elején végeztük, új tetőborítást kapott az épület.  A nagy tornatermünk mellett működtetünk egy tornaszobát , így párhuzamosan lehet testnevelés órákat, sportfoglalkozásokat, gyógytestnevelést tartani.

Intézményünk hatalmas területen fekszik, kiváló lehetőséget biztosítva  a sport és szabadidő, valamint  különféle rendezvények lebonyolítására. Sportpálya, nagy udvar, Történelmi Emlékpark, Piknikpark stb. áll a tanulók  rendelkezésére.

Az iskola taneszköz-ellátottsága jónak mondható, az iskolabútorok cseréje   2012 elején 98 %- os  mértékben megvalósult. 

Iskolánk bekapcsolódott a Közháló Programba, így ingyenes internet-hozzáférést tudunk biztosítani tanulóink és nevelőink számára.

Fenntartónk még 2008-ban adta be a  TIOP 1.1.1-07/1 jelű, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázatot.A pályázat sikeres volt, ennek köszönhetően iskolánk a legmodernebb  informatikai eszközökkel rendelkezik. A pályázaton elnyert eszközök a következők:
— "Iskolai PC csomag", tartalma: 19 db PC (operációs rendszerrel, DVD íróval, optikai egérrel, billentyűzettel, fülhallgatóval, monitorral)
— "Tantermi csomag" ,tartalma: 6 db interaktív tábla, 6 db notebook; 6 db projektor (közeli mód),
— "Alkalmazás szervercsomag", tartalma: 1 db alkalmazás szerver, 1 db szerver szoftver,
-  1 db WIFI csomag
A projekt összköltsége 10 262 500 ft volt, mely 100% -os támogatottságú volt.

A legmodernebb informatikai eszközökkel van felszerelve az igazgatói iroda, a nevelői és az iskolatitkári iroda is.Helyi sajátosságok

Intézményünkben sok a hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. A szabad iskolaválasztás lehetősége jó képességű tanulók elvándorlását eredményezte a szerencsi iskolákba. (jelenleg 79 fő tanul Szerencsen)

Az ittmaradó tanulóink oktatása-nevelése nagy és nehéz feladatot jelent tantestületünknek. A hátránykompenzáció érdekében 2003/2004-es tanévben beindítottuk a képesség-kibontakoztató programot. Ennek keretében tanulóinknak biztosítjuk az egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezést. A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő programot, a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet széleskörű tanórán kívüli és szabadidős tevékenységgel biztosítjuk.

Ezek:

-   Kézműves szakkörök alsó és felső tagozaton (gyöngyfűzés, üvegfestés, agyagozás, szabás-varrás, origami)

-   Mentálhigiénés foglalkozások

-   Tantárgyi felzárkóztató- és tehetséggondozó foglalkozások (matematika-magyar- angol- természetismeret)

-   Informatika szakkörök

-   Tömegsport

-   Énekkar

-   Irodalmi színpad

-   Művészeti Alapiskola ( gitár, zongora, furulya)

-   3 fordulós tantárgyi feladatmegoldó házi versenyek (angol, matematika, magyar, történelem, természetismeret)Céljaink, fejlesztendő területek:

1. - A képesség és tudásszint növelése

- A tanulás eredményességének és a továbbhaladás sikerességének biztosítása

2. - Az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása

- Az oktatási és képzési rendszerekbe való belépés megkönnyítése.

Ezen célok elérését kiválóan képzett, az újra nyitott, lelkiismeretes pedagóguskollektíva tűzte ki.Pedagógusaink

Kiss Péterné

Kiss Péterné   igazgató

tanító-pedagógia mt.

közokt.vez. szakv.

 

 

Hamernyikné Nagy Erzsébet

Hamernyikné Nagy Erzsébet  ig. helyettes

tanár-biológia-földrajz

Bárányné Szaxon Szilvia

tanító-drámapedagógia szakv.

 

 

 

Bodnár Lászlóné

Bodnár Lászlóné

tanító-

Bodnár Bertalan

Bodnár Bertalan

tanár-matematika-pedagógia-számítástechnika

közokt. vez. szakv.

 

körz. szaksz. titkár

Bodnár Bertalanné

Bodnár Bertalanné

tanár-magyar-történelem-orosz

 

felsős mk. vez.

Csernyikné Pataki Katalin

Csernyikné Pataki Katalin

tanár-angol

Halász Lászlóné

Halász Lászlóné

tanító-testnevelés mt.

 

felsős gyv. felelős

Hornyákné Tóth Szabó Mária

Hornyákné Tóth Szabó Mária

óvodapedagógus-tanító.-pedagógia mt.

 

alsós gyv. felelős

Jantek Lászlóné

Jantek Lászlóné

gyógypedagógus

 

gyógyp. mk. vez.

Kovács János

 

tanár-biológia-mg. ism.-kémia-technika-mozgókép és média.

közokt.vez.szakv.

Lugosi Stark Gabriella

Lugosi -Stark Gabriella

tanár-magyar-hittanár

Méhiné Benedek Erika

Méhiné Benedek Erika

tanító-orosz mt.

 

szaksz. titk.

közalk. tan. tag

 

Örkényiné Gál Anna

Örkényiné Gál Anna

tanító

 

közalk. tan. eln.

Szoboszlai Zoltánné

Szoboszlai Zoltánné

tanító-technika mt.

 

alsós mk. vez.

Szojka Anita

Szojka Anita

tanító-angol mt.-mentálhigiéne

munkaviszonya megszűnt/2012.01.22./

Tóth Jánosné

Tóth Jánosné

tanító-ének mt.

Közérdekű információk

Kedves Szülők!

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény egységes külső értékelési rendszer bevezetését és működtetését írja elő a köznevelési intézmények számára. Ezt nevezzük pedagógiai,- szakmai ellenőrzésnek, röviden tanfelügyeletnek.

A külső értékeléshez szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés tartozik, amelynek működtetése szintén ebben a tanévben kezdődik.

Az értékelések részletes szabályait, tartalmát, módszereit és eszközeit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza.

Iskolánkban a 2015/16.tanévben megkezdődik az intézményi önértékelés.

Az értékeléseket éves terv alapján kell lebonyolítani.

A rendeletek értelmében, az intézményi önértékelésekbe a partnereket - így a szülőket is - be kell vonni.

A szülők megkérdezése kérdőíves formában történik.

A tanév során az önértékelések különböző időpontokban történnek, amikor is az Önök segítségét fogjuk kérni, hogy az érdekelt pedagógusra vonatkozó kérdőíveket töltsék ki. A kérdőívek kitöltését az értékelésben részt vevő pedagógus által tanított osztályok szüleitől kérjük, így előfordulhat, hogy egy szülőt, több pedagógus munkájának kérdőíves értékelésére is felkérünk.

Kérjük Önöket, hogy a kérdőívek kitöltetésével segítsék az intézményünk értékelési folyamatának lebonyolítását, az intézményben folyó nevelő-oktató munka értékelését!

Nagy Attila intézményvezető helyettes

Névnap

Ma 2017. április 27., csütörtök

A mai napon köszöntsük fel Zita nevű ismerőseinket!

Holnap Valéria napja lesz.

A névre klikkelve megtudhatod névnapok eredetét!

Alapítványaink

Kérjük segítse intézményünk  alapítványait adója 1% val!

Iskolai alapítványunk adószáma:
18418725-1-05

Óvodai alapítványunk adószáma:
18437478-1-05

Támogatóink

Látogatottság

Oldalainkat 3 vendég böngészi
MaMa194
TegnapTegnap285
A hétenA héten868
A hónapbanA hónapban6335
ÖsszesenÖsszesen482117

Informatika